Back to Top

Privacy- en cookieverklaring - androidtoestel.nl

Laatste update: 23 mei 2018

In deze privacy- en cookieverklaring hebben wij voor je op een rij gezet hoe wij omgaan met je gegevens en hoe wij omgaan met het gebruik van cookies. Je kunt hierin lezen welke gegevens wij van je verwerken, welke cookies er worden geplaatst (en door wie), en welke invloed je daar zelf op kunt uitoefenen.

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de gehele website van Androidtoestel.nl, waaronder nadrukkelijk mede begrepen alle neven- en sub domeinen, en alle pagina’s binnen deze website. Androidtoestel.nl is een initiatief van DB RD Projects B.V., een Internetbedrijf te Alkmaar, gevestigd aan de Zeilemakerstraat 50 (1827PH), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (nummer 37146894).

Door deze website te bezoeken of te gebruiken (in de ruimste zin), verklaar je kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de inhoud van deze privacy- en cookieverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens van je doordat je pagina’s van deze website bezoekt, gebruik maakt van deze website, en/of van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Androidtoestel.nl kan de volgende persoonsgegevens van je verwerken, afhankelijk van hoe je deze website bezoekt en/of gebruikt.

- NAW-gegevens
- Je e-mailadres
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Gegevens over jouw klik- en surfgedrag op deze website, en over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- IP-adres
- Gegevens over je soort Internetbrowser en het type apparaat (bijvoorbeeld desktop, laptop, tablet, of smartphone) dat je gebruikt en de kenmerken van dat apparaat
- Overige gegevens die je zelf verstrekt aan ons als je contact met ons opneemt

Verwerking van gegevens van personen met een leeftijd onder de 16 jaar

Androidtoestel.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen met een leeftijd onder de 16 jaar. Hierop bestaat een uitzondering, namelijk wanneer de ouders of wettelijke gezaghebbenden van een kind (met een leeftijd onder de 16 jaar) toestemming hebben gegeven hiervoor. Zelf beschikken wij niet over de mogelijkheden om te kunnen controleren of een persoon die deze website bezoekt of gebruikt 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders en voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Meen je dat Androidtoestel.nl zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld van een kind met een leeftijd onder de 16 jaar, neem dan contact met ons op via ons e-mailadres beheer (apenstaartje) androidtoestel.nl, of stuur ons een bericht via het contactformulier.

Redenen voor het verwerken van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers

Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers om de volgende redenen:

- Voor het (per e-mail) verzenden van onze nieuwsbrieven en voor het (per e-mail) verzenden van alert berichten (alleen als je jezelf hiervoor hebt opgegeven, en voor zover van toepassing)
- Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om je afgenomen goederen en/of diensten te kunnen leveren
- Om je advertenties te kunnen tonen die in meer of mindere mate zijn toegesneden op je persoonlijke kenmerken en interesses

- Voor statistische doeleinden, zoals voor het opstellen van site- en gebruikersstatistieken, ter verbetering van deze website
- Om je (per e-mail) account gerelateerde informatie te kunnen toesturen
- Om te kunnen reageren op een door jou aan ons verzonden bericht
- Om te kunnen voldoen aan de vigerende regels en wetten

Bewaartermijn van de gegevens

Wij bewaren je gegevens niet langer dan dat noodzakelijk is. De bewaartermijn hangt daarbij wel af van het specifieke doel waarvoor de gegevens werden verzameld.

Gegevens en derde partijen

Het is goed om op te merken dat wij je gegevens nooit zullen verkopen aan derde partijen. Verder zullen wij alleen gegevens verstrekken aan derde partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een zogenaamde ‘bewerkersovereenkomst’, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid ter zake van jouw gegevens. Androidtoestel.nl blijft daarbij wel verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op deze website zijn verwijzingen aangebracht naar websites van andere bedrijven. In het bijzonder gaat het hierbij om verwijzingen naar websites van bedrijven die telefoonabonnementen, losse smartphone toestellen, en accessoires aanbieden, of andere ‘tech-websites’. Wij zijn niet verantwoordelijk te houden voor de manier waarop deze (andere) bedrijven persoonsgegevens van je verwerken. Wij verwijzen je daarvoor naar de desbetreffende websites, en in het bijzonder naar de voorwaarden en privacyverklaring van die websites.

Verstrekking van gegevens aan politie en justitie

Wij verlenen medewerking aan politie en/of justitie wanneer er een onderzoek is gelast naar een natuurlijk persoon die of een bedrijf dat in onze database of de administratie voor zou komen. Wij verstrekken in dat geval enkel de noodzakelijke gegevens van die persoon of dat bedrijf, en verstrekken deze alleen wanneer hier een wettelijke noodzaak toe bestaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt steeds het recht om de gegevens die wij van jou hebben verwerkt in te zien, te corrigeren of zelfs te (laten) verwijderen. Wil jij een verzoek hiertoe doen? Geef dan duidelijk aan wie je bent (verstrek ons dus je belangrijkste gegevens) en om welke gegevens het gaat. Ook kun je te allen tijde informatie ontvangen over de gegevens die we van je verwerken.

Een verzoek tot informatie, inzage, correctie of verwijdering kun je sturen naar beheer (apenstaartje) androidtoestel.nl. Je kunt hiervoor ook ons contactformulier gebruiken, maar bedenk wel dat je daarmee geen bijlagen kunt verzenden naar ons. Na ontvangst van je verzoek zullen wij zo snel mogelijk reageren, uiterlijk binnen een termijn van 4 weken. Als wij niet overtuigd zijn van de manier waarop je je hebt geïdentificeerd, dan kunnen wij je (aanvullend) verzoeken om een kopie van je legitimatiebewijs te verstrekken aan ons, alvorens wij je verzoek verder in behandeling nemen.

Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om je gegevens die bij ons zijn verwerkt te laten transporteren naar een ander elektronisch verwerkingssysteem. Indien je dit wenst, stuur dan een e-mail naar beheer (apenstaartje) androidtoestel.nl of stuur een verzoek hiertoe naar ons postadres:

DB RD Projects B.V.

Zeilemakerstraat 50

1827PH Alkmaar

Beveiliging van je gegevens

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens buitengewoon serieus, en hebben dan ook passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik van je gegevens ten aanzien van deze website, neem dan contact met ons op via beheer (apenstaartje) androidtoestel.nl, of via het contactformulier.

In het kader van de beveiliging van gegevens willen wij je nog wijzen op het feit dat wij een SSL certificaat gebruiken. Zoals je in de adresbalk van je browser kunt zien aan onze URL (deze begint namelijk met https:// in plaats van http://). Met een SSL certificaat worden vertrouwelijke gegevens versleuteld verzonden, zodat deze niet onderschept kunnen worden. Hoewel het gebruik van een SSL certificaat niet verplicht is menen wij dat dit een goede keuze is om zo nog beter om te gaan met de beveiliging van je gegevens op deze website.

Cookies – uitleg en informatie

Cookies zijn kleine stukjes data die vanuit een server naar een browser gestuurd worden. Aan de hand van cookies kunnen je instellingen, inlognamen en voorkeuren automatisch onthouden worden. Cookies maken het makkelijker om websites te gebruiken.

Ook deze website maakt gebruikt van cookies, zodat je deze website makkelijker en meer op je persoonlijke wensen afgestemd kunt gebruiken. De cookies die deze website gebruikt zijn doorgaans beperkt van omvang en brengen geen schade toe aan je apparaat. Bijna alle moderne webbrowsers accepteren cookies automatisch. Je kunt echter via je je browser (dit kan vaak via Internetopties of via een vergelijkbare optie bij de instellingen) zelf instellen (en dus zelf bepalen) of je cookies (deels) accepteert, of dat je deze wilt weigeren (zie ook hieronder in deze verklaring). Deel je een computer met anderen, maak je gebruik van een openbare computer, of wil je niet dat er informatie wordt opgeslagen met behulp van cookies, dan kun je de cookie instellingen in je browser wijzigen. Deze cookie instellingen zijn van toepassing op alle websites die je via je browser bezoekt. Als je ervoor kiest om (via je browser) cookies maar beperkt te accepteren of zelfs geheel te weigeren, is het mogelijk dat je deze website niet optimaal meer kunt gebruiken, omdat voor sommige functies en toepassingen cookies noodzakelijk zijn.

Als je een computer(account) deelt met anderen, raden wij je (in zijn algemeenheid) altijd aan om je af te melden (uit te loggen) wanneer je een website verlaat. Dit voorkomt dat mensen die na jou dezelfde computer of hetzelfde account gebruiken, toegang hebben of zouden kunnen krijgen tot je account(s), je gegevens en andere persoonlijke informatie.

Hieronder lichten wij nu eerst toe welke soorten cookies wij en derde partijen plaatsen en voor welke doeleinden.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies die wij plaatsen om de website goed te laten functioneren. Dit soort cookies worden ook door de meeste andere websites geplaatst.

Advertentiecookies

Deze website gebruikt zogenaamde ‘advertentiecookies’ om je relevante en gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen, het aantal keren dat een specifieke advertentie wordt getoond te optimaliseren, je bezoek te onthouden en de verzamelde gegevens met derde partijen te delen, indien toepasselijk. Voor een adverteerder is het zonder gebruik te maken van advertentiecookies moeilijker om een doelgroep te bereiken of erachter te komen hoeveel advertenties er zijn weergegeven en hoeveel klikken er zijn gegenereerd.

Op deze website kan onder meer gebruik worden gemaakt van Adsense advertenties van Google, een Amerikaans informatietechnologie bedrijf. Google plaatst voor de weergave van haar Adsense advertenties dan advertentiecookies op bijvoorbeeld je desktopcomputer, laptop, smartphone of tablet, afhankelijk van het apparaat dat je gebruikt op het moment dat je een pagina bezoekt op deze website (met een of meerdere van dergelijke advertenties).

Veel mensen vinden het prettig om advertenties te zien die meer op hun persoonlijke behoeftes en wensen zijn toegesneden in plaats van dat zij voor hen minder relevante advertenties krijgen te zien. Een deel van de mensen heeft echter liever niet dat een website gebruikt maakt van cookies om advertenties te personaliseren op basis van gegevens, surf- en klikgedrag. Mocht je de advertentiecookies willen uitzetten voor deze website dan kun je het niveau waarop je cookies accepteert verlagen via je browser.

Wij willen je er verder op wijzen dat je ook Advertentie-instellingen van Google kunt gebruiken om de Google Adsense advertenties te beheren die je te zien krijgt. Verder kun je je hier afmelden voor de personalisatie van deze advertenties. Bedenk echter wel dat als je je afmeldt voor personalisatie van advertenties, dat je nog steeds Google Adsense advertenties te zien kunt krijgen op basis van factoren zoals je algemene locatie die wordt afgeleid van je IP-adres, je browsertype en de zoektermen die je bij Google (of elders) invoert.

Raadpleeg ook de onderstaande pagina’s van Google om zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn met betrekking tot Google advertenties en advertentiecookies van Google.

Hoe Google cookies gebruikt
Google advertenties en advertentiecookies van Google
Hoe Google gegevens gebruikt wanneer je sites of apps van partners gebruikt

Cookies van Google Analytics

Wij stellen voor deze website bezoekers- en gebruikersstatistieken op om inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers en gebruikers. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. Voor het gebruik van Google Analytics worden cookies geplaatst door Google wanneer je pagina’s van deze website bezoekt. Mocht je de Google Analytics cookies willen uitzetten, dan kun je het niveau waarop je cookies accepteert verlagen via je browser. Lees verder ook de informatie die is te vinden op de volgende pagina’s van Google, om zo volledig mogelijk geïnformeerd te zijn.

Hoe Google cookies gebruikt
Privacyverklaring van Google

Social Media cookies

Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter, LinkedIn, Google +1 en WhatsApp. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door die betreffende sociale netwerken zelf. Deze code kan onder meer een cookie plaatsen op je apparaat, dus bijvoorbeeld op je desktopcomputer, laptop, tablet of op je smartphone, afhankelijk van het soort apparaat dat je gebruikt op het moment dat je (voor het eerst) een pagina bezoekt op deze website (waarop zich content bevindt van deze sociale netwerken). Wij hebben zelf geen invloed op de cookies die deze sociale netwerken bij jou plaatsen op je apparaat, hoe zij dat doen en de beweegredenen die zij daarvoor (kunnen) hebben.

Hieronder hebben wij een aantal links opgenomen naar de privacyverklaring van deze sociale netwerken. Let wel, deze verklaringen kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Raadpleeg de verklaring dus regelmatig om op de hoogte te blijven.

Privacyverklaring van Facebook
Privacyverklaring van LinkedIn
Privacyverklaring van Twitter
Privacyverklaring van WhatsApp
Privacyverklaring van Google

Tracking cookies

Deze website maakt gebruik van tracking cookies, onder meer voor het mogelijk maken van de hierboven beschreven buttons van sociale media, en voor de weergave van Google Adsense advertenties (voor zover getoond).

Cookies die worden geplaatst door affliate bedrijven

Naast het aanbieden van nieuws op het gebied van (Android) smartphones bieden wij jou op deze website ook verschillende vergelijkers voor smartphone toestellen, accessoires en abonnementen (met en zonder toestel). Deze vergelijkers bevatten links naar webwinkels die de smartphone toestellen, accessoires en abonnementen daadwerkelijk aanbieden. Deze verwijzingen kunnen overigens ook buiten de vergelijkers voorkomen, op andere pagina’s van deze website. Op het moment dat je via deze website doorklikt naar een website van een dergelijke aanbieder, dan zal die aanbieder een cookie op je apparaat plaatsen, dus bijvoorbeeld op je desktopcomputer, laptop, tablet of smartphone, afhankelijk van het type apparaat dat je op dat moment gebruikt.

Als je vervolgens op de website van de betreffende aanbieder tot aankoop overgaat, dan weet de aanbieder dat de aankoop via onze website tot stand is gekomen. Dit stelt de aanbieder in staat om een zogenaamde ‘affiliate vergoeding’ te kunnen berekenen (vaak een vast bedrag of een percentage van het aankoopbedrag), die vervolgens wordt uitgekeerd aan ons, als dank voor de bijdrage aan de totstandkoming van de aankoop.

Specifieke cookies van Androidtoestel.nl en derde partijen

Hieronder vind je tot slot een tabel met de cookies die door ons geplaatst kunnen worden, alsmede door andere partijen (via onze website). Per cookie wordt steeds de naam aangegeven, degene die de cookie plaatst, en wanneer deze wordt geplaatst.

Naam van de cookie Wie plaatst deze cookie? Reden van plaatsing / wanneer
cookieconsent_status androidtoestel.nl Om aan te geven dat we cookies gebruiken
view androidtoestel.nl Voor werking van de site navigatie
CMSSESSID ... androidtoestel.nl Voor de werking van de site voor redacteurs.
_ga androidtoestel.nl Google analytics, om aantal gebruikers van de site bij te houden
_gat_UA-104676691-1 androidtoestel.nl Google analytics, om aantal gebruikers van de site bij te houden
_gid androidtoestel.nl Google analytics, om aantal gebruikers van de site bij te houden
_gat_gtag_UA_104676691_1 androidtoestel.nl Google analytics, om aantal gebruikers van de site bij te houden

Cookies verwijderen

Cookies verwijderen kan gemakkelijk in het instellingen menu van je browser. Bij het verwijderen van cookies log je uit op al je accounts waaronder webmail, forumaccounts en social media accounts zoals Facebook. Voor aanvullende informatie over het wissen van cookies kun je overigens ook de Help-functie in je browser gebruiken. Wij ontraden het je overigens om cookies te verwijderen, als je deze website volledig en goed wil kunnen (blijven) gebruiken.

Naast het verwijderen van cookies heb je in de meeste browsers ook de mogelijkheid om het niveau waarop je cookies accepteert in te stellen. Vaak kun je bijvoorbeeld kiezen voor het blokkeren van alle cookies, het accepteren van alle cookies en het instellen van de acceptatie van cookies op een aantal tussenliggende niveaus (bijvoorbeeld ‘Normaal’). Hiermee voorkom je dat er bepaalde nieuwe cookies kunnen worden geplaatst op je apparaat.

Verder heb je nog de mogelijkheid om specifieke cookies te verwijderen (zonder ook meteen alle andere cookies te verwijderen). Als je niet weet hoe je dit moet doen in jouw (specifieke) browser, kijk dan bijvoorbeeld op Webwijzer.nl (of een andere website met meer informatie op dit gebied), waar je gedetailleerde uitleg vindt over het inzien en verwijderen van cookies, zowel in Internet Explorer, Chrome als Firefox. Hierbij willen wij nog opmerken dat het inzien en verwijderen van specifieke cookies voor andere (minder bekende) browsers meestal op een soortgelijke manier werkt.

Bronnen inzake cookies

Om zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn op het gebied van cookies raden wij je aan om ook de volgende bronnen te raadplegen.

Informatie van de Rijksoverheid
Informatie van de Consumentenbond over cookies en het gebruik daarvan
YourOnlineChoices.eu

Beschikbaarheid en wijziging van deze privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is doorlopend beschikbaar onder de huidige URL van deze pagina. Wij raden je aan om deze verklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat je steeds volledig op de hoogte bent. Je weet dan steeds hoe wij omgaan met je privacy, hoe je gegevens door ons worden verwerkt, en hoe wij en derden omgaan met cookies. Bovenaan deze pagina vind je datum waarop deze verklaring voor het laatst is bijgewerkt. Als deze laatste versie datum wijzigt, dan raden wij je aan om deze verklaring opnieuw (en in zijn geheel) door te nemen.

Vragen of opmerkingen over deze privacy- en cookieverklaring

Heb je een vraag en/of opmerking over deze verklaring, neem dan gerust contact met ons op.

Beste smartphone deals:

Staat je gewenste abonnement er niet bij? Ga naar de uitgebreide abonnement vergelijker, inclusief filters en zoekwoorden.


© Copyright 2009 - 2019 AndroidToestel.nl - www.androidtoestel.nl | Realisatie: AASHQ